Luk Navigation

WWW.Nordea-fonden.dk

 

 

Nordea Fonden har valgt at give støtte til BK Ringen, Odense med kr. 5.000,-

 

 

BK Ringen har mange årig tradition for at løfte et stort socialt ansvar for lokalområdets belastede unge. Vi har unge mennesker med ADHD, overvægt, sociale og familiemæssige udfordringer i hverdagen. Vi forøger at skabe trygge rammer samt et fast holdepunkt i hverdagen, så vi kan give dem et fundament til senere at kunne bidrage positivt til samfundet.

BK Ringen drives udelukkende af frivillige ildsjæle, som brænder for at gøre en forskel og vores succes måles på hver enkelt ung bokser, som udvikler sig til at være i balance med sig selv. Vi tager opgaven seriøst med at få alle boksere til at kunne begå sig i sociale sammenhænge og gør det som et mål at kunne opføre sig ordentlig både i og uden for BK Ringen.

BK Ringen har et nærområde med store sociale udfordringer og vi er derfor også fuldt bevidste om vores ansvar om at dosere såvel psykisk som fysisk træning på en sådan måde at hver enkelt udvikler sig i den rigtige retning og ikke falder tilbage i vante rammer, hvor man hurtigt kan blive lokket eller presset ind på et spor som ikke er gavnlig for hverken individet eller samfundet.

Vi ønsker at udfordre vores unge i hverdagen ved at udvikle dem til stærke unge, det kræver at vi har de rigtige rammer samt de fornødne artikler, ellers taber vi dem til steder, hvor de ikke får samme opmærksomhed og støtte.

At Nordea nu har valgt at tildele BK Ringen støtte, betyder at klubben kan købe de nødvendige træningsredskaber, tøj, handsker mm., således at de unge også føler sig tilpas værdsat i en ofte hård hverdag med mange udfordringer.

 

BK Ringen kan ikke takke Nordea Fonden nok for denne uvurderlige støtte.